Kaynakça ve Rapor Hazırlama

Araştırmamızda kullandığımız kaynakları kaynakça vererek belirtmeliyiz.Bilimsel etik kuralları çerçevesinde, alıntı yapan kişi alıntıyı yaptığı kişiye yani kaynağın asıl sahibine gönderme yapmak zorundadır. Kaynak göstermenin kurallarını belirleyen çeşitli kaynak gösterme biçimleri vardır. Söz konusu sistemlerin çoğu sadece kaynakça hazırlamak,künye düzeni, alıntı ve gönderme yapmak ile ilgili değil; yazım, yazım formatı gibi rapor yazımıyla ilgili hemen her konuda geçerli kuralları da belirler. Temel amaçları ilgili konularda standartlaşmayı sağlamaktır. Pek çok kaynak gösterme stili vardır: Turabian, Chicago, IEEE, MLA, APA’dır.  MLA ve APA en çok kullanılan kaynak gösterme biçimleridir.

Endnote

EndNote bir online arama aracıdır. Online bibliyografik veri tabanlarında arama yapma ve referansları doğrudan yeniden düzenleme konusunda kolay yolları sunar. EndNote bir referans ve imaj veri tabanıdır. Grafik, tablo, şekil ve formül içeriklerini her biri için kendi altyazı (caption) ve anahtar kelimeleri (keywords) ile düzenleyebilir.

EndNote ile makaleler ve bibliyografiler oluşturabilir. Cite While You Write özelliği ile Microsoft Word de atıf, şekil ve tablolar dizini oluşturabilir. Makalenize referans, şekil ve tablo eklediğinizde listeleri otomatik olarak oluşturulur. Microsoft Word şablonları ile yayımcılar tarafından istenen makale formatları konusunda kolaylık sunar. İncelemek ve daha fazla bilgi almak için tıklayınız..

MLA ve APA kaynak gösterme şekilleri ile ilgili örnekler:

Tek Yazarlı Kitap:

Yazar: Meral ALPAY

Kitap Adı: Harf devriminin kütüphanelerde yansıması
Yayın Yeri: İstanbul
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Fakültesi
Yayın Tarihi: 1976

APA’ya göre

Alpay, M.(1976). Harf devriminin kütüphanelerde yansıması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi    Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Fakültesi.

Gönderme: (Alpay,1976, s.82)

MLA’e göre

Alpay, Meral. Harf devriminin kütüphanelerde yansıması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi    Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Fakültesi, 1976.

Gönderme: (Alpay 82)

İki Yazarlı Kitap:

Yazarlar: Yurdakul Ceyhun, Ufuk Çağlayan
Kitap Adı: Bilgi teknolojileri Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta
Yayın Yeri: Ankara
Yayıncı: Türkiye İş Bankası
Yayın Tarihi:1997

APA’ya göre

Ceyhun, Y. ve Çağlayan, U. (1997). Bilgi teknolojileri Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta. Ankara: Türkiye İş Bankası.

Gönderme: (Ceyhun ve Çağlayan, 1997, s.70-72).

MLA’e göre

Ceyhun, Yurdakul ve M. Ufuk Çağlayan. Bilgi teknolojileri Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamaktaAnkara: Türkiye İş Bankası, (1997)

Gönderme: (Ceyhun ve Çağlayan, s.70-72)

Tek Yazarlı Makale:

Yazar: Gülbün Baydur
Makale adı: Tıp literatürüne erişim ve Amerikan ulusal tıp kütüphanesi(NLM)
Dergi adı: Türk kütüphaneciliği
Cilt:2
Sayı:1
Yayın tarihi:1988
Başladığı sayfa:3
Bittiği sayfa:7

APA’ya göre

Baydur, G.(1988). Tıp literatürüne erişim ve Amerikan ulusal tıp kütüphanesi(NLM). Türk kütüphaneciliği, 2, 3-7.

Gönderme: (Baydur, 1988, s.3).

MLA’e göre

Baydur, Gülbün. “Tıp literatürüne erişim ve Amerikan ulusal tıp kütüphanesi (NLM)”.Türk kütüphaneciliği, 2 (1998), 3-7.

Gönderme: (Baydur, 3)

İki Yazarlı Makale:

Yazar: Mehmet Emin Küçük, Umut Al
Makale adı: Metadata kavramı
Dergi adı: Bilgi Dünyası
Cilt:2
Sayı:2
Yayın tarihi:2001
Başladığı sayfa:169
Bittiği sayfa:187

APA’ya göre

Küçük, M. E. ve Al, U.(2001). Metadata kavramı. Bilgi Dünyası.2,169-187.

Gönderme: (Küçük ve Al, 2001, s.176).

MLA’e göre

Küçük, Mehmet Emin ve Umut Al. “Metadata kavramı.” Bilgi Dünyası.2 (2001): 169-187.

Gönderme: (Küçük ve Al, 176).

Yabancı dilde makale

Yazar: James W. Marcum
Makale adı: Rethinking information  literacy
Dergi adı: The Library Quarterly
Cilt:72
Sayı:1
Yayın tarihi:2002
Başladığı sayfa:1
Bittiği sayfa:26

Marcum, J. W.(2002). Rethinking information  literacy[Bilgi okuryazarlığının yeniden gözden geçirilmesi]. The Library Quarterly,72,1-26.

Gönderme: (Marcum, 2002, s.23).

Kaynakça gösterme konusunda daha detaylı bilgi için Serap Kurbanoğlu’nun “Kaynakça gösterme el kitabı”ndan yararlanabilirsiniz.

Kaynak gösterme biçimleri için ayrıca bakınız…

Kaynak Gösterme Biçimleri

Rapor Hazırlama

Bilimsel araştırmalarda en önemli aşamalardan birisi rapor hazırlama yöntemidir. Bilimsel araştırmalarda yazılan raporlar belirli standartlara uygun olmalıdır. Bilimsel araştırmaların raporları yazılırken şunlara dikkat edilmelidir :

Raporun yazılmasında temel kurallar;

 • Bilimsel kurallar
 • İçerik ile ilgili kurallar

1.Alıntıların kullanılması

2.Dipnotların yazılması (Kaynak belirtme amaçlı dipnot, ek bilgi verme amaçlı dipnot)

Ön Bölüm

 • Başlık sayfası
 • Önsöz
 • İçindekiler
 • Listeler

Ana Bölüm

 • Giriş
 1. Problem
 2. Amaç
 3. Önem
 4. Sınırlılıklar
 5. Tanımlar
 • Kaynak Araştırması
 • Materyal ve Yöntem
 1. Evren ve Örneklem
 2. Araştırma Modeli
 3. Veriler ve Toplanması
 4. Verilerin işlenmesi
 • Araştırma Sonuçları
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Öneriler
 • Ekler
 • Kaynakça Listesi

Ayrıca rapor yazımında şunlara da dikkat edilmelidir:

 • Times New Roman yazı stili ve 11 punto ile yazılmalıdır.
 • Sayfanın sağ ve sol kenarından 2,5 cm., alt ve üst kenarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Sayfalara sayfa numarası verilmelidir. Sayfa numaraları sayfanın altında ve ortada olmalıdır.İçindekiler, şekil listesi vb. için sayfa numaraları ayrı olarak romen rakamları ile verilmelidir.

Ayrıca bakınız…

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Araştırma Yöntemleri

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s